سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
DSC_0858 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد