سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
DSC_0873 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد