سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
DSC_0957 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد