سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
DSC_6611 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد