سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
DSC_6636 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد