سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
IMG_20191211_165158 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد