سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
DSC_3923 – Copy | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد