سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
DSC_3952 – Copy | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد