سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
DSC_3953 – Copy | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد