سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
DSC_3968 – Copy | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد