سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
DSC_3987 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد