سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
DSC_4053 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد