سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
DSC_4066 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد