سال جهش تولید دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۵:۵۵
1 – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بااجرا و مسابقه ی جذاب شارژخوانی …
که باشور و هیجان و همراهی فعال دانشجویان عزیز
محیطی پر نشاط و صمیمی را رقم زدند.