سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
یار «روح الله» به خدا پیوست | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد