سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
یار «روح الله» به خدا پیوست | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد