سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
یار «روح الله» به خدا پیوست | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد