سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
IMG_20180716_105107 – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد