سال رونق تولید جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
۱۶ آذر ماه ، روز دانشجو گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد