سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
۱۶ آذر ماه ، روز دانشجو گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد