سال جهش تولید شنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
۱۶ آذر ماه ، روز دانشجو گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد