سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
۱۶ آذر ماه ، روز دانشجو گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد