سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
۷ اردیبهشت ماه ؛ روز جهانی گرافیک مبارک. | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد