سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰
۷ اردیبهشت ماه ؛ روز جهانی گرافیک مبارک. | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

۷ اردیبهشت ماه ؛ روز جهانی گرافیک مبارک.