سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد