سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
۱۴۰۰ کامپیوتر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد