سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
۱۶ آذر ماه روز دانشجوی گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد