سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
۲۵ فروردین ماه ، سالروز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

۲۵ فروردین ماه ، سالروز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد