سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲۶ دی , ۱۴۰۰
photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۸_۰۰-۲۰-۲۷ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۸_۰۰-۲۰-۲۷