سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰
photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۸_۱۲-۲۵-۵۷ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۸_۱۲-۲۵-۵۷