سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
۹ دی روز بصیرت و میثاق با ولایت | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد