سامانه درخواست اکانت اینترنت موسسه آموزش عالی حکیم طوس

دانشجوی گرامی ، قبل از ارسال درخواست لطفا مطمئن شوید که تمام اطلاعات را درست وارد کرده اید

  دانشجوی گرامی ، درخواست اکانت اینترنت شما در روزهای فرد در سیستم اکانتینگ ثبت خواهد شد.

 

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .