سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
ورودی ۹۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد