سال رونق تولید سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
مرکز مشاوره دانشجویی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد - Part 2

مرکز مشاوره دانشجویی موسسه آموزش عالی حکیم طوس

معرفی:

دانشجويان به لحاظ حساسيت دوران رشد و شرايط بحراني اين برهه از زندگي، به ويژه در سال هاي اول ورود به دانشگاه، دچار چالش های بیشتری می شوند كه از آن جمله مي‌توان به گسستن از زندگي قبلي در خانواده، ورود به زندگي دانشجويي و نياز به سازگاري با محيط دانشگاه و خوابگاه، مديريت مسائل معيشتي، تحصيلي و عاطفي اشاره كرد.

لذا با عنايت به مشكلات و دغدغه‌هاي جامعه دانشگاهي، ضرورت تأسيس مركزي به منظور تأمين توسعه و تسري بهداشت رواني در فضاي دانشگاهی و ارائه مداخلات پيشگيرانه، مشاوره‌اي و درماني، آشكار مي‌گردد.
 مشاوره، گفتگويی شفاف و صادقانه بين دو نفر است که در يك طرف روان شناس يا مشاور و در طـرف ديگر، مراجع قرار دارد. مشاور با آشنایی نسبی به مشکلات و معضلات فرد مراجع، راه هاي سالم و علمي برون رفت از مشکل موجود را مطرح مي‌كند و اين مراجع است كه تصميم مي‌گيرد چه رفتار و روشی را انتخاب كند.

 به اين ترتيب مسئوليت و تصميم گيري نهایی به عهده مراجع است. موضوعات مطرح شده در جلسه مشاوره و روان درماني، کاملاً محرمانه محسوب مي‌شود و اصل رازداري اساس كار يك مشاور است.

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس، مرکزی تخصصی است که در قالب سطوح سه گانه پيشگيری، قادر به انجام خدماتی از قبيل ارائه راهنمائی و مشاوره در زمينه‌های اجتماعی، اخلاقی، تربيتی، روانی، مهارت های رفتاری و زندگی، مهارت تحصيلی، شغلی، ازدواج، خانواده و روان‌سنجی در زمينه‌های هوش و ... می‌باشد.

اخبار مرکز مشاوره دانشجویی :