parallax background

ضمن عرض سلام و آرزوی تندرستی برای دانشجویان عزیز و خانواده های گرامی، با توجه به دستور العمل صادره از وزارت محترم علوم مبنی بر بازگشایی دانشگاهها از ۱۷ خرداد ماه ۹۹، خواهشمند است با پاسخ به پرسشهای زیر، امکان گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری هر چه بهتر در مورد بازگشایی کلاسهای حضوری دانشگاه را فراهم نمایید.

با تشکر:
معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس