سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جشن دانش آموختگی سال ۱۳۹۸ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

جشن دانش آموختگی سال ۱۳۹۸