سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰
دومین همایش ملی دولت پژوهی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

دومین همایش ملی دولت پژوهی