سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» پنجشنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

سال ۱۴۰۰، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»