سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱
شعار سال ۱۴۰۱ پوستر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

شعار سال ۱۴۰۱ پوستر