سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
سوگواره_اربعین | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد