سال جهش تولید شنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
4 – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد