سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
نخستین جشنواره تصویرسازی آب در سطح استان خراسان رضوی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

نخستین جشنواره تصویرسازی آب در سطح استان خراسان رضوی