سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
نخستین جشنواره تصویرسازی آب در سطح استان خراسان رضوی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

نخستین جشنواره تصویرسازی آب در سطح استان خراسان رضوی