سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
همایش ملی فقه و تربیت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

همایش ملی فقه و تربیت