سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
همایش ملی فقه و تربیت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

همایش ملی فقه و تربیت