سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰
همایش ملی فقه و تربیت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

همایش ملی فقه و تربیت