سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری