سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
photo_2020-09-13_15-37-07 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد