سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
video_2020-09-13_15-37-14-1 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد