سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰
انجمن علوم ورزشی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد