سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
جشن دهه فجر | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد