سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
جشن | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد