سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
حرم امام رضا | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد