سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
دانشگاه دولتی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد