سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
دانش آموختگان | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد