سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
دانش آموختگان | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد