سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
درخشش ورزشكاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

درخشش ورزشكاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه 9

تیر ۱۰, ۱۳۹۶

درخشش ورزشکاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹

نتایج و عملکرد تیم ها و نفرات اعزامی از موسسه آموزش عالی حکیم طوس به مسابقات منطقه ۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ […]