سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
دکتر رمضانعلی قادری ثانوی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد