سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
رشته روانشناسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد