سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
رشته مدیریت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد