سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
رشته مدیریت | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد